https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/09/faksimile-bedrevann-Kopi-1.jpg

Fortsatt lang vei å gå for vann- og avløpstjenestene

avatarevuser
Oppdatert: 06 september 2017
Kvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene er stadig i positiv utvikling. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene siden oppstarten i 2003. Utviklingen i tjenestene fra 2015 til 2016 viser imidlertid en stagnasjon. I 2016 var det 85 kommuner som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene sørger for vann- og avløpstjenester til om lag 3 millioner innbyggere. Standarden på vann- og avløpstjenestene i deltakerkommunene har blitt stadig bedre i de årene Norsk Vann har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2016 er omtrent på samme nivå som i 2015. For vann var det i 2016 38 % av deltakerkommunene som hadde god eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene, mot 45 % i 2015. For avløpstjenesten var det 30 % av kommunene som hadde god standard i 2016, mot 32 % i 2015. Henger høyt - bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard». Det er ikke nok å sørge for rent vann i springen og i naturen, men det må også være satsing på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved tjenestene, sier Norsk Vanns direktør Toril Hofshagen. Tallene for 2016 viser at norske kommuner og kommunalt eide selskaper innen vann og avløp jobber jevnt og trutt med oppgaven, men at de fortsatt må holde trykket oppe. De beste kommunene i 2016 De seks kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene for vann er Eidskog, Fjell, Hvaler, Klepp, Nord-Odal og Ullensaker. Kommunene Asker, Bærum, Mandal, Ringebu, Rælingen, Strand, Østre Toten, Øyer og Ås er de ni deltakerne som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp. Østre Toten er «Årets kommune» Østre Toten har vært med i tilstandsvurderingen bedreVANN siden 2010. På avløp har kommunen oppnådd god standard på alle fem kriteriene i fire av de seks årene. På vannforsyning har kommunen for store vanntap på distribusjonsnettet til å få full score. Østre Toten er den femte beste kommunen i bedreVANN, og kåres til «Årets kommune» da alle de fire andre som oppnår høyere score alle har vært kåret til Årets kommune tidligere. Norsk Vann gratulerer Østre Toten med tittelen!