https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/Reidar-Kveine-11-–-Kopi-1.jpg

Forbereder rørinspeksjonskurs for bestillere

avatarevuser
Oppdatert: 02 januar 2019
Rørinspeksjon Norge ønsker nå å utarbeide et eget kurs om rørinspeksjon for bestillere. Det er en målsetting å kunne invitere til det første kurset i løpet av høsten 2019, med Norsk Vann som administrativ medarrangør av kurset. Svenskt Vatten gjennomførte høsten 2018 et kurs der ledningseiere og bestillere var målgruppen. To av styremedlemmene i Rørinspeksjon Norge, overingeniør i Vann- og avløp plan i Bærum kommune, Reidar Kveine og Vidar Tiedemann Aase fra entreprenørfirmaet Vitek AS, deltok som observatør på kurset med tanke på et lignende opplegg i Norge. Nye rapporter Norsk Vann, med betydelig assistanse fra Rørinspeksjon Norge, har nylig gitt ut to nye rørinspeksjonsrapporter som aktualiserer behovet for et kurs der bestillere er den naturlige målgruppen, sier RIN-leder Peer-Christian Nordby. Rapport 235 er en revisjon av Norsk Vann rapport 150/2007, og beskriver hvordan data fra rørinspeksjon kan brukes for klassifisering og utvelgelse av avløpsledninger i drift for tiltak. Rapporten beskriver en planleggingsmodell basert på blant annet vekting av rørinspeksjonsobservasjoner. Rapport 236 beskriver akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledningsanlegg ved rørinspeksjon. Rapporten kan brukes for vurdering av om et nyanlegg kan aksepteres, eller ikke, eller om det må gjøres tiltak før overtakelse, basert på rørinspeksjon utført som en del av sluttkontrollen. Godt grunnlag fra Sverige Reidar Kveine mente det svenske kurset kan danne mal for et tilsvarende kursopplegg i Norge. På det svenske kurset deltok representanter både fra mindre kommuner og konsulentselskaper. Kurset var en innføring i rørinspeksjon, der det ble lagt vekt på hva bestiller burde forberede før de leide inn et selskap til inspeksjon av bestemte strekk. -Det er viktig å spesifisere hva man ønsker å få svar på, og dette er også viktig for inspektørene som skal utføre jobben. Det var også en gjennomgang av hvordan resultatene av inspeksjonen skal viderebehandles, slik at man kan foreta konkrete vurderinger av tiltak på kort eller lengre sikt.  En vurdering av hvilke systemer som skal benyttes, hvordan informasjonen kan legges inn i kommunens kart og hvordan inspeksjonen kan bli en viktig del av det videre planarbeid i kommunen, var også sentrale temaer i det svenske kurset, forteller Reidar Kveine. Heve kompetansen Kveine mener et kurs for bestillere kan være med å heve kompetansen også fra bestillersiden. Han viser til en konkret henvendelse fra en mellomstor kommune på Vestlandet, der leder for teknisk avdeling følte at hun hadde for dårlig kunnskap om rørinspeksjon. Hun visste ikke hva hun skulle bestille og hva kommunen kunne forvente ved å bestille en inspeksjon av kommunalt ledningsnett. Venter på viktig programvare Kveine og Nordby er godt fornøyd med de nye rapporteringsmanualene og akseptkriteriene som nå er kommet for bruk i Norge. Eneste ulempe er at ingen av dem er klare til å tas i bruk, fordi WinCan-programvaren fortsatt er under utvikling. Dagens versjon av Wincan kom på det norske markedet i oktober 2008. Dette programmet er tilpasset NORVAR prosjektrapport 145/2005 Inspeksjonsmanual for Avløpssystemer. Del 1 – Ledninger og NORVAR rapport 150/2007 Dataflyt klassifisering av avløpsledninger, men altså ikke de nye manualene og akseptkriteriene. -Norge er et lite marked for WinCan, men vi håper å kunne ta i bruk de nye metodene i løpet av 2019, sier Nordby og Kveine. -Det er viktig at dette kommer så snart som mulig. Vi har i dag et lite tilfredsstillende system for rapportering av renoverte ledninger, og de nye akseptkriteriene er også et svært nyttig verktøy for ledningseiere som skal bedømme om de skal godkjenne jobben som er utført, enten det er på et nyanlegg eller et rørfornyingsprosjekt. Vi må inntil videre forholde oss til den programvaren som er tilgjengelig, understreker Kveine, som likevel ikke legger skjul på at hans egen arbeidsgiver, Bærum kommune, ser fram til å ta den nye programvaren i bruk så snart den blir tilgjengelig. Kurs høsten 2019 Rørinspeksjon Norge setter nå i gang med konkret planlegging av det første norske kurset for bestillere, slik at kursopplegget er klart den dagen den nye programvaren er på plass. -Det er viktig at ledningseiere får en god innføring i rørfornying for nettopp å fornye den delen av ledningsnettet som bør fornyes rundt om i landet. Da er det viktig å ha basiskunnskap for å legge inn riktig bestilling og være bevisst på å ha en oppdatert lednings-ID, sier Nordby. -Jeg tror de store kommunene i Norge besitter den bestillerkompetansen som er nødvendig i forhold til rørinspeksjon, men et RIN-kurs vil være svært nyttig for små og mellomstore kommuner som ikke har egne rørinspeksjonsbiler og mannskaper. Systematisk rørinspeksjon er viktig for å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen i den enkelte kommune. Ut fra resultatene kan man forebygge driftsforstyrrelser og vite hvor man skal sette inn ressursene.   I Bærum arbeides det nå systematisk med kontroll av samtlige ledninger som er etablert før 1970. Erfaringene tilsier at utfordringene er størst på disse ledningsstrekkene, sier Kveine. Kveine vil bidra inn i RIN-kurset som representant for ledningseierne, og gleder seg til å ta fatt på den jobben sammen med andre dyktige instruktører i RIN-familien.  RIN-leder Peer-Christian Nordby, mener foreningen har god kompetanse på dette området og tror kurset vil dekke et viktig behov blant både ledningseiere og rådgivere.