https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/05/RIN-Vannror-klart-for-utskifting-.jpg

For nye lesere – det blir bedre!

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

Ledningsnettet lekker, rørfornyelsen går for sent og for mange gjør for lite for bærekraftig rehabilitering. Samtidig gjøres det en solid innsats, blant annet gjennom tre forskningsprosjekter som vil resultere i bedre vannforsyning.

Prosjektene er LEAKNOR: lekkasjesøk og -utbedring for drikkevannsnett. RENVANN: tekniske verktøy og metoder for 100 prosent gravefri fornyelse av drikkevannsledninger samt B for VA-nett, det vil si: Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett.

Fellesnevneren for disse tre prosjektene er innsatsen fra Stian Bruaset. Han er dr. ing fra NTNU og arbeider som forsker i SINTEFs VA-avdeling, med fagområdet forvaltning av ledningsnett. Bruaset har doktorgrad i temaet bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett og er en av landets sterkeste fagfolk innenfor modeller og metoder for fornyelse av ledningsnett.

To av prosjektene er presentert på RINs side tidligere: LEAKNOR og RENVANN.

I denne artikkelen på Hallingsplasts Rørblogg beskriver Stian Bruaset prosjektene, offshore-teknologi som prøvers ut på vann samt målet og tanker om veien videre. Rørinspeksjon Norge vil oppdatere sine lesere om utviklingen i prosjektene og resultatene fra disse.