https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of-larvik-sentrum-1.jpg

Feil på nyanlegg – Hvorfor skjer det?

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 15 april 2024

Arkivbilde fra anleggsarbeid i Larvik.

Ved NBMU arbeides det med en masteroppgave knyttet til feil på nye ledningsanlegg. Kan du bidra med kunnskap til denne? 

Fristen for å svare på denne undersøkelsen er forlenget med en uke. Det er nå mulig å svare frem til 19.april. Det har kommet inn en hel del svar, men aktørene ønsker flere svar fra de som utfører sluttkontroll.

Utfører du sluttkontroll?

– RINs medlemmer sitter på mye kunnskap om feil på nyanlegg. Disse erfaringene er det viktig at de deler. Derfor oppfordrer jeg alle som ikke allerede har svart på undersøkelsen, om å gå inn og gjøre det. Til dette forskningsprosjektet er det spesielt viktig å få inn svar fra de som utfører sluttkontroll, sier Reidar Kveine, styreleder i RIN.

Han håper alle som har erfaringer med feil på nyanlegg setter av 10-15 minutter til å svare på undersøkelsen.

Forskningsprosjekt om ledningsnettet

Spørreundersøkelsn er utarbeidet som en del av en masteroppgave ved NMBU våren 2024, og i samarbeid med Norsk vann, for å begynne en mer systematisk kartlegging av omfang av og årsakene til at det oppstår feil på nyanlegg. 

Vi i RIN er svært opptatt av å få ned omfanget av feil på nyanlegg og ønsker derfor denne undersøkelsen velkommen. Vi oppfordrer alle våre lesere til å gå inn og svare på spørsmålene og derigjennom bidra til mer kunnskap om tematikken. 

Svarfrist er forlenget en uke, til fredag 19.april 2024.

Masteroppgaven er knyttet til et forprosjekt til Norsk Vanns eget prosjekt innen temaet. Her er lenken til undersøkelsen. Det er kun én spørreundersøkelse. Spørsmålene blir tilpasset når det krysses av for hvilken aktør man representerer (byggherre, rådgiver, entreprenør, leverandør eller sluttkontrollør).