Fagtreff som høyner RIN-kvaliteten

Det mener leder av RINs faggruppe for desinfisering og tetthetsprøving, Kåre Aabye.. Han var en sentral aktør da 15 RIN-medlemmer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør nylig var samlet i Ås til fagtreff i pluggkjøring, vakuum-testing, ventiler og moment.

Stort behov

-Behovet for fagtreff er meget stort. Her handler det om erfaringsutveksling og dermed blir det også en kompetanseheving i RIN. Vi lærer mye av hverandre og høyner kvaliteten, slår Aabye fast.

-Den største utfordringen i vår arbeid er oppfylling av VA-nett som skal testes og godkjennes før det tas i bruk. Vi opplever dessverre til dels dårlig tilrettelegging for testing fra entreprenørenes og ledningseiernes side. Entreprenørene bør ta vår oppgave mer seriøst. De kunne spart seg for både tid og penger om de hadde fulgt våre råd i forbindelse med testing, sier Aabye.

Han understreker at det er viktig at ledningene fylles i henhold til normen. Det burde dessuten være en selvfølge at et anlegg blir prosjektert slik at det er mulig å få luftet anlegget. Dette kan også ha innvirkning på kapasiteten i ledningsnettet senere. Dessverre er det ikke alltid vi makter å få gjennomført våre tester slik vi ønsker, og da må vi gjøre det beste ut av situasjonen. 

Vakuumtesting av kummer

er noe RIN setter større fokus på. Det er en raskere og bedre metode enn testing ved bruk av vann. Det tar lang tid å benytte vann, mens luft er vanskelig å få godkjent i kummer.

Aabye mener de faglige kursene i RIN er svært viktig, og det er viktig at alle bidrar inn i det faglige miljøet. På den måten blir fruktene av arbeidet best mulig. Det er alltid noen som brenner litt mer enn andre, og det er de som også får mest ut av medlemskapet, mener Aabye. Han har over 30 års erfaring fra faget.

Samhold og frustrasjon

-I vår gruppe er det et sterkt samhold. Vi tenker sjelden på at vi er konkurrenter. Vi er mest kolleger, sier Aabye videre.

-Det har vært en del frustrasjon i bransjen etter at den nye europeiske normen på trykkprøving, den såkalte 805-normen, ble innført. Dette er en EU-norm som ble innført i Norge før EU-landene selv tok den i bruk. Det tok tid å lære seg de nye prosedyrene, men nå har vi fått dette til å fungere etter stor innsats fra mange av våre medlemmer.

Operatørbevis

TD gruppa arbeider nå med et kurs som skal føre til operatørbevis for RIN-medlemmer.

-Norsk Rørsenter har i dag et fint innføringskurs innen blant annet tetthetsprøving, trykkprøving, pluggkjøring, desinfisering vannprøvetaking, som er en del av vårt fagområde. Men som operatører føler vi behov for mer praktisk trening, slik at vi kan bli tryggere på det vi gjør, og at vi også kan gi våre kunder en best mulig veiledning, sier Aabye.

Han håper dette kurset  skal være klart mot slutten av året eller starten på 2014. Dette blir et firedagers kurs, fordelt over to runder.

-Vi håper på totalt på 40-60 RIN-deltakere fordelt på det antall kurs som er nødvendig. Jo mer kunnskap vi og ledningseirne kan tilegne oss, jo bedre kan vi også gjøre jobben for  VA-Norge, konkluderer Aabye etter fagtreffet i Ås.