https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/03/VA-bilde-2-1.jpg

Fagskoleutdanning vann- og avløp

avatarevuser
Oppdatert: 02 mars 2013


02.03.13: ORME fagskole er en del av den offentlige fagskolen i Sør-Trøndelag. Skolen tilbyr studie innen kjemi. Fordypning prosessteknikk, vann og avløp.

Prosessteknikk med fordjuping vatn og avløp er innretta spesielt på utfordringane innen kommunal vatn og avløpsteknikk, men kan også vera aktuelt for andre som arbeider med tilsvarande problemstillingar.

Søknadsfristen er 15. april 2014

Læreplan i kjemi med fordjuping prosessteknikk 
Fordjupingsmodul i vatn og avløp

Vi har ein foreløpig læreplan for fordjupingsdelen, og ei læreplangruppe er i arbeid med å sjå på ytterligare konkretisering av innhald og opplegg.

Deltid over 3 år 
Studiet er eit 2-års studium som blir tilbudt på deltid over 3 år, slik at det er mogleg å vera i arbeid under studiet, men arbeidsgjevar bør vera fleksibel.

Samlingar (Fysisk / videokonferanse / videostreaming på dagtid) og nettbasert 
Studiet er basert på samlingar og utstrakt bruk av internettbasert læringsplattform. 
Samlingane vil vera fysiske og / eller via videokonferanse. 
Opptak av forelesningar / samlingar blir lagt tilgjengeleg på den internettbaserte læringsplattforma.

Studiet blir lagt opp slik at også studentar frå andre stader i landet kan følgje undervisninga.

Det er lagt opp med samlingar i Trondheim / Orkdal for laboratoriearbeid og anna praktisk arbeid, men etter avtale kan dette bli gjort i samarbeid med lokal skole.

Dersom ei gruppe studentar ønskjer slike lokale samlingar for praktisk arbeid, vil ORME fagskole ta seg betalt for ekstrautgiftene som dette fører med seg.

Produktark prosessteknikk VA 
Læreplan Kjemi- og prosessfag 
Læreplan fordypningsmodul i vann/avløp

For nærare informasjon, ta kontakt med ORME fagskole: 
72495209 / 72495200, eller 918 37 210

http://www.studievalg.no/studier/vis/kjemi-fordypning-prosessteknikk-vann-og-avlop