https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/Hallingtreff-2019-50-–-Kopi-1.jpg

Etterlyser kompetanseheving på PE-rør

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2019
Nærmere 300 deltakere fra drøyt 100 ulike virksomheter har møtt fram til årets Hallingtreff. Det viser at treffet har opparbeidet seg et godt omdømme over hele Norden. Det 22. treffet i rekken ble innledet med faglig påfyll om plastrørproduksjon i de moderne fabrikklokalene til Hallingplast på Kleivi i Ål. Stadig flere aktører i norsk vannbransje og oppdrettsnæringen tar i bruk PE som rørmateriale.  Hallingplast arbeider hardt for å imøtekomme den stadig økende etterspørselen. I sitt jubileumsår, der Hallingplast skal markere 50 års drift, har familiebedriften investert i et tilleggsareal på 65 dekar et steinkast fra sitt industriområde som et ledd i sin videre satsing. Utvider virksomheten -Vi ønsker selvsagt å utvikle bedriften videre, understreket salgs- og markedssjef Sverre Tragehon, da han kunne ønske den rekordstore forsamlingen velkommen til årets Hallingtreff. Hallingplast har nå kommet godt i gang med sitt nye datterselskap, Wopas AS. Selskapet håper at kombinasjonen av trevirke og PE-plast kan bli innledningen på et nytt industri-eventyr i Hallingdal. Bruksområdet blir blant annet stolper til kraftlinje-stolper, telefonstolper, bryggepåler og jernbanesviller.  Også landbrukssektoren vil få tilbud om stolper til hestegjerder, ulike typer påler og til bygninger som har behov for dragere i rundvirke. Energiselskaper og marine aktører har vist stor interesse for produktene. Innovasjon Norge har bidratt med utviklingsmidler til nyetableringen. Sverre Tragethon mener produktene fra Wopas er svært miljøvennlige og de er i tillegg resirkulerbare. Runder 50 år Hallingplast startet i det små for 50 år siden, der produksjon av glassfiberbåter var starten på det mange mener er et lite industrieventyr i Hallingdal. Selskapet har i dag drøyt 60 ansatte og omsatte i fjor for 460 millioner kroner. Hver medarbeider omsetter med andre ord for 7,5 millioner kroner i snitt. Eksportandelen utgjør 25 prosent, og daglig går det 10 lastebiler med rør ut fra fabrikken på Ål. En betydelig del eksporteres til Kina og andre asiatiske land. I år satser Hallingplast på å realisere sitt eget test-felt for PE- og PP-materialer. Et nytt anlegg for resirkulering av PE og PP er på trappene og økt automatisering ligger også inne i 2019-planene. For lite kunnskap For Hallingplast er det liten tvil om at Hallingtreffet er viktig for å øke kompetansen om PE-rør spesielt for norsk vann- og avløpsbransje. -Generelt opplever vi at det er liten teoretisk kunnskap man får med seg fra skoleverket om våre materialer. Men heldigvis er det mange gode praktikere og noen få dedikerte rådgivere som i praksis driver opplæring rundt i det ganske land. PE som rørmateriale har tross alt vokst sterkt de siste årene, sier Sverre Tragethon. Han mener det har vært en sterk utvikling av materialet de siste årene. Det gjelder både for trykkholdfasthet og motstand mot sprekkdannelser. PE100, som er betegnelsen bransjen har levd en god stund, er fortsatt utvikling.  Han trekker fram PE-rørenes fleksibilitet som en av de store fortrinnene i konkurranse med andre rørtyper. PE-rørets fleksibilitet er også en forutsetning i visse installasjoner, hvor røret må kunne håndteres i vanskelig terreng og trekkes inn i gamle rør eller borehull. Får ned lekkasjeprosenten Sverre Tragethon mener norsk vannbransje ikke kan slå seg til ro med en lekkasjeprosent på over 30 prosent. Vi spør oss hvorfor man ikke heller ser til de som har fått ned lekkasjeandelen, og på hvilken måte de har lykkes. Under Hallingtreff-besøket på Hallingplast trakk han fram Nesodden kommune som har fått ned lekkasjene ved bruk av helsveiste systemer i PE . FjellVAR, som eier og drifter vann og avløp i Fjell og Øygarden kommuner utenfor Bergen, har nå kommet ned i en lekkasjeprosent på seks. Spørretime Hallingtreffet fortsetter tirsdag og onsdag under temaet "Kvalitet i praksis", og fokuserer på praktikernes hverdag. Fagtreffet arrangeres av Hallingplast AS, SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) og RIN (Rørinspeksjon Norge), og søker å samle hele verdikjeden i vannbransjen.  Det er knyttet ekstra forventninger til vannbransjens spørretime på tirsdag, der direktørene Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, Toril Hofshagen i Norsk Vann og Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening skal svare etter beste evne innenfor tre hovedkategorier som berører norsk vannbransje. De tre hovedkategoriene som direktørene har fått i oppgave å forberede seg på er politisk agenda. utdanning og kompetanse og kvalitet og yrkesstolthet.