https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/11/lekkasjesok.jpg

Er det ønske om nye LT-kurs?

avatarevuser
Oppdatert: 19 november 2013

4.desember skal LT-gruppa under ledelse av Arnt Olav Holm møtes for blant annet å tidfeste nye kurs. Forrige runde med kurs var i 2012, og dersom det meldes inn behov fra medlemmer vil det bli sendt ut tilbud om kurs 1 for våren og kurs 2 for høsten.

Tilbakemelding med ønske om kurs sender du til RIN-sekretæriatet ved Jonny Undersaker på epost: jonny.undersaker@asplanviak.no

Kurs 1 skal gi lekkasjesøkere dokumentert grunnkompetanse og derved sikre kvalitet. Deltakerne får utstedt kursbevis. Kurs 2 skal gi erfarne lekkasjesøkere videre kompetanse og derved sikre bedre kvalitet. Deltakerne får utstedt kursbevis og operatørbevis. -Vi ønsker nå å sjekke behovet hos medlemmene for å «kjøre» en ny omgang kursing, opplyser Arnt Olav Holm, og han setter stor pris på rask tilbakemelding, og senest innen 4.desember.  Flere kommuner har allerede meldt behov for kurs, og på kurs 1 har vi kapasitet for 15 deltakere.  Det er en fordel om vi har minimum 12 deltakere på kurs 2, sier Holm. Kurs 1 er tenkt gjennomført i løpet av våren, mens kurs 2 gjennomføres i løpet av høsten 2014. Lekkasjekontroll og trasesøk er en viktig del av RINs fagkompetanse. Det er et klart mål for RIN at medlemmenes kompetanse skal holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs / opplæring i bruk av utstyr og til hørende rapporterings-rutiner, og gjennom sertifisering av fagpersonell. Kvalitet på utførte aktiviteter skal holdes på et høyt faglig nivå gjennom utarbeidelse av tekniske krav, prosedyrer og retningslinjer Innholdet i de to kursene er følgende: • Lekkasjekontroll kurs 1: • Kommunalt og privat ledningsnett • Lytte-utstyr / overvåkning • Grov-søk og Fin-søk • Trasèsøk • Varighet: 2 dager (12 timer) • Ant. foredragsholdere: 4 stk • Kursbevis: Operatørbevis 1 • Kurssted: ”Norge Rundt”   • Lekkasjekontroll kurs 2: • Lytte-utstyr / korrolerene loggere • Lekkasjekontroll på pvc / pe • Lekkasjesøk med gass / luft • Trasèsøk med sonde • Varighet: 2 dager (12 timer) • Ant. foredragsholdere: 3 stk • Kursbevis: Operatørbevis 2 • Kurssted: ”Norge Rundt”