https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/09/Copy-of-Strompeforum-Norge-deltakere.jpg

”Strømpeforum Norge” dannet

avatarevuser
Oppdatert: 18 september 2013
Satsingen starter nå i ”Strømpeforum Norge”.De seks entreprenørselskapene i forumet er NCC Construction AS, Olimb Rørfornying AS, Aarsleff AS, Hordaland Aquatecnic AS, TT-Teknikk AS og Kjeldaas AS. De er alle aktører med NoDig-metoden som har utviklet seg betydelig i Norge, både i volum og med antall installasjonsfirma. De seks entreprenørene har et felles mål om å heve nivået hos seg selv, men også gjøre det enklere og mer forutsigbart for de som bestiller oppdrag. Nok til alle 10 representanter fra selskapene samlet seg i Drammen, ved statuen av Torgeir Vraa. Den kjente forfatteren og politikeren sa en gang: «Når her er nok til alle, hvorfor får da ikke alle nok ?». Ordene stammer egentlig fra en betraktning om jordens naturrikdommer i forhold til ressursfordelingen. Men utsagnet kan også gjelde for ledningsfornyelsen i Norge. Det er et enormt behov for fornyelse av det norske avløpsnettet. Det er nok ressurser og kapasitet til å utføre jobbene, men det tar for lang tid å få prosjektene ut i markedet. Entreprenørene skal bli flinkere Fram til i dag har det vært stilt få krav til installatørene. Siden 2009 har Norge hatt VA-/Miljø-blad nr. 91; «Strømperenovering av avløpssystem». Målet den gang var å skape rettferdige og forutsigbare konkurranser mellom entreprenørene. Men dimensjoneringsgrunnlaget er upresist, og ledningseierne har ikke vært like flinke til å sette seg inn i metodens mange varianter og muligheter. Strømperenovering er også en utfordrende prosess, med en fabrikkprodusert råvare og rørinstallasjon ute i felt. Nå ønsker bransjen blant annet å skape et mer entydig dimensjoneringsgrunnlag, definere kompetansekrav til fagpersonell og sikre god kvalitetskontroll av installerte strømper. Ledningseierne skal få en enklere bestiller-hverdag For at strømpeinstallatører skal kunne gjøre en trygg installasjon, er de utstyrt med det mest moderne utstyr for rørinspeksjon. Dette kan benyttes av ledningseiere i mye større grad til forundersøkelser og forslag til tiltak på avløpsnettet. Ingen strømpeinstallatør er interessert i å installere strømper i uegnede rørsystem med dårlig resultat, og dermed kan man være trygg på de råd man får. Mange kommuner har også dyktig driftspersonell, som daglig utfører effektive og gode reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på avløpsnettet. De er godt kjent med de lokale vei- og kabelmyndigheter og kjenner sine abonnenter svært godt. Denne spisskompetanse kan utnyttes mye sterkere til klargjøring av ledningsnettet, slik at strømpeinstallatører kan begrense sin innsats til det de har spisskompetanse på. Lokale gravearbeid bør organiseres lokalt. Krav til ferdig resultat er godt definert i NorskVann-rapport 145/2005; «Inspeksjonsmanual for avløpssystemer». Avviksbehandlingen har sine anbefalinger i VA-/Miljø-blad nr. 91. Men hittil har ikke uttak av rørprøver i installert system vært særlig prioritert i Norge. Bransjen vil nå foreslå rutinemessig uttak og testing av installerte strømper, slik at den tilbudte kvaliteten kan dokumenteres i praksis. [caption id="attachment_2221" align="alignright" width="310"]
Det er situasjoner som dette NoDig-entreprenørene mener det er mulig å unngå i norske byer og tettsteder.
Det er situasjoner som dette NoDig-entreprenørene mener det er mulig å unngå i norske byer og tettsteder.[/caption] Kaka skal bli større Når de seks største entreprenørene møtes, er man skjønt enige om at man er konkurrenter i markedet, men sammen kan man løfte bransjen til enda mer profesjonelle aktører. Kapasiteten er på langt nær utnyttet, og når man vet at behovet er stort, ser man muligheten for et økende volum i Norge. Dette har også noe å gjøre med enda bedre informasjon til de som ikke er så godt orientert om ledningsfornyelse. Det er liten tvil om at eldre avløpsrør trenger fornyelse. Det dukker også stadig opp meldinger om at relativt nye, separate spillvannsledninger ikke greier å holde fremmedvannet unna. I noen kommuner får man en tredobling av vannmengden til pumpestasjoner under nedbør.  Det viser et marked med evigvarende fornyelsesbehov. De store «strømpe»-kommunene er med VA teknikk AS har på vegne av forumet kontaktet kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, om de kan bidra med sin bestiller-kompetanse og uttale seg om «Ny kravspesifikasjon – Strømper i Norge». Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra Bergen, Trondheim, Asker og Bærum. Ved å samordne dette arbeidet, vil man bidra til å sikre kvaliteten på fremtidig strømperenovering. Av Arve Hansen  VA teknikk as