En dag uten rent vann er en dårlig dag

Sekse var en av foredragsholderne under Vannbransjens Innovasjonskonferanse i dag i regi av Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, Norsk Vann, Vannforsk, Smart Water Cluster og Vannklyngen. -Et velfungerende VA-system er grunnlaget for ethvert utviklet samfunn. En dag uten rent vann i springen er ingen god dag. Rent og trygt vann til alle er viktig for oss som arbeider i bransjen, og enda viktigere for våre kunder, understreket han. Tall fra Norsk Vann viser at Norge har behov for 490 milliarder kroner i investeringer fram til 2030. -I dag tærer vi på nedlagt kapital. Innsatsen og aktiviteten må derfor økes, sammen med en sterk satsing på rekruttering til bransjen. Bransjens omdømme Sekse var tydelig at det også er viktig å bedre bransjens omdømme. I en omdømme-undersøkelse i regi av Norsk Vann blir bransjen oppfattet som usynlig og gubbete. -Rekruttering henger nøye sammen med omdømmebygging og synliggjøring. For å lykkes med å rekruttere er vi avhengig av et godt omdømme, og for å få et godt omdømme må vi være synlig, understreket Sekse. Det er også viktig å sikre sluttbrukere og politikeres forståelse for at gode rammebetingelser, og satsing på FoU og kompetanseutvikling er en forutsetning for å videreutvikle gode innbyggertjenester og de kommunale vannverkene og leverandørindustrien. Internasjonalisering Sekse mener det å internasjonalisere bransjen i Norge.  Da blir det lettere hente inn kompetanse, utvikle internasjonale karrieremuligheter for medarbeiderne og sikre at norske bedrifter kan ta økte markedsandeler i de betydelige internasjonale markeder. Han mente derfor at bransjen må legge vekt på å inspirere til utdanning og samfunnsengasjement fordi vann er det viktigste næringsmiddelet vårt. Vi klarer oss rett og slett ikke uten vann -Bransjen har en klar oppgave i å skal levere rent vann hele døgnet hver dag, og vi ønsker å bli en synlig og effektiv bransje, sa Sekse videre. En innovasjonskonferanse kan være med å øke bevisstheten på å bygge sterke kompetansemiljøer. Vi er mange kommuner og bransjefolk som i langt større grad bør samarbeide også innen vannbransjen. Et nytt språk Sekse var opptatt av at bransjen må lære seg et nytt språk. Vann styrer verden, og rent vann er ikke så selvsagt som du tror. Den interne stoltheten må dyrkes.Det er lite innovasjon og begrenset eksport i norsk vannsektor, og derfor må vi fremme våre ambisjoner, sa han videre. Sekse var stolt over at Bergen kommune er med i et FRAM-marked prosjekt som skal støtte norske bedrifter som ønsker å satse på eksport. -Kommunen vil gjerne være med å bygge omdømme, bidra til teknologiutvikling, rekruttering og dessuten være aktiv og synlig rent generelt. Vi trenger kompetanseheving fordi vi er en viktig næringsmiddelbedrift, slo han fast under en konferanse som samlet 130 deltakere med fokus på innovasjon.