En bærekraftig vannbransje?

Norsk Vann ønsker velkommen til sitt fagtreff på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 5. og 6. februar. Hovedtemaet denne gang er "en bærekraftig organisering av vannbransjen". På første del av første dag får vi presentert den nye Norsk Vann rapporten "Organisering og regulering av vannbransjen i andre land" ved Steinar Vikingstad i BDO. Dette innlegget følges opp med internasjonale gjester fra Svenskt Vatten og Scottish Water som vil gi et innblikk i hvordan de tenker organisering av bransjen. Deretter får vi en del eksempler fra Norge på ulike tema som samarbeid og utfordringer med vår egen organisering. Lars Hem fra Oslo kommune skal snakke om et større samarbeid om "Inter-City triangel" for vannforsyning rundt Oslofjorden. Magnar Sekse fra Bergen kommune presenterer en helt ny rapport om bestiller/utførermodellen i Bergen kommune. Etter en liten pause vil Svein Forberg Liane fra Norconsult fortelle om virkeligheten i de mindre kommunene med tittelen "hvordan ivareta drikkevannsforskriftens krav i mindre kommuner?" Denne delen avsluttes med innlegg fra May Rostad i Kinei AS om bærekraft i benchmarkingsystemet bedreVANN. Dagen avsluttes med presentasjon av to nye rapporter fra Norsk Vann. Den første er "Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen" med presentasjon fra Norconsults Ann Kristin Årskog Vikhagen og Magnhild Eliassen. Til slutt presenterer Gjertrud Eid fra Norsk Vann rapport B22 "Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling". På konferansens 2. dag er det lagt opp til tre paralleller Parallell A: «Påslipp fra virksomheter og nye rapporter om avløp» På parallell A den andre dagen bruker vi litt tid på å gå gjennom ny Norsk Vann rapport om påslipp fra virksomheter, og får eksempel på praktisering av påslippsbestemmelser, og hvordan en kommune håndterer oljeholdig avløpsvann. I tillegg presenteres ny veiledning om gebyrbestemmelsene for avløp som avviker fra husholdningsavløp. Siste del av denne parallellen presenteres nye rapporter om primærrensing, om infiltrasjon og veiledning for små avløpsanlegg. Parallell B: «Kommunikasjon og kundeservice i vannbransjen» Her tar vi blant annet for oss et nytt studie som ble tilbudt fra høsten 2018: «Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen», med fokus på temaet krisekommunikasjon. Vi legger også fram Norsk Vann-prosjektet «Vannbransjen som kompetanseutviklingsarena». Vestfold Vann IKS fortelle om hvorfor de vant omdømmeprisen 2018, og vi kommer også innom temaene kundeservice, internkommunikasjon og sosiale medier. Parallell C: «Innovasjon i vannbransjen» I denne parallellen blir det presentasjoner fra kommuner, rådgivere, leverandører og FoU-miljøer, som skal være til inspirasjon for økt samarbeid om teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen. Vi får høre om resultater fra store forskningsprosjekt og om hvordan alle bør tenke på innovasjon i hverdagen. Folkehelseinstituttet presenterer forslag til Vannbransjens Innovasjonsprogram, og vi åpner for diskusjon om hva slags prosjekttyper som bør inkluderes i programmet, så det i størst mulig grad kan bidra til bærekraftige løsninger på vannbransjens utfordringer og til næringsvekst for norske bedrifter. For program og påmelding:  (Kilde: Norsk Vann)