Drømmer om en felles VA-norm

avatarevuser
Oppdatert: 23 januar 2013

Morten Trevland er i tillegg til å være daglig leder i Mortens Rørinspeksjon også en aktiv RIN-entusiastt. Midt i MEF-land nølte han ikke med å bringe fram både logo og gode ord om RIN.

Rørinspektøren inspiserte 85.600 meter VA-rør i 2012, og han har dermed inngående kjennskap til hvor skoen trykker. Det er derfor han også er så sterk forkjemper for en felles norm.

-VA normen beskriver alt vi trenger i fagmiljøene våre. Nå er det på høy tid at vi går sammen og jobber for dette og oppretter et VA organ, sier han.

Norsk Vann og RIN

-Jeg mener det Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge i tillegg til ledningseiere , produsenter og leverandører bør danne et felles samarbeidsorgan eller forum for å få ned unødvendige feil og mangler i ledningsnettet.

-Vi har visjoner om å få ned antall trafikkulykker i landet vårt, og jeg mener vi bør ha visjoner som sier at feil i nettet skal komme ned mot null, sier en engasjert Morten Trevland.

Han mener Rogaland nå går foran. Her har kommunene begynt å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

-Vi får håpe at vi igjen kan samle Norge fylke for fylke. Det var jo i Rogaland Harald Hårfagre samlet landet, og så får vi håpe det kan skje igjen, 1000 år senere.

Noen hevder at VA-Norge ikke er blant de mest innovative bransjene, og kanskje mangelen på en felles VA-norm er det beste eksempelet på dette, sier Trevland.