https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/03/rorinspeksjon-sjt-miljo-–-Kopi-1.jpg

Dra gjerne i gang faglige diskusjoner

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Rørinspeksjon sin Facebook-side og nettside er til for medlemmene. Her er det mulig å ta opp aktuelle problemstillinger relatert til de ulike faggruppene. Det også mulig å benytte både bruktmarked og jobbmarked helt gratis. Grunnen til at vi nå løfter fram at Facebook-siden og nettsiden skal være åpne forum for alle RIN-medlemmer er en henvendelse som kom fra noen operatører. -Etter vel gjennomført kurs i regi av RIN var vi flere som ønsket oss en plass hvor vi operatører kan utveksle erfaringer og problemstillinger knyttet til nettopp rørinspeksjon. Vi er flere som synes gruppen Rørinspeksjon Norge ikke er helt nede på nivået for oss operatører, så drømmen er å få til flere spørsmål, faglige diskusjoner og eller tips & triks, sto det i eposten til RIN. Ledelsen i RIN ønsker at alle RIN-medlemmer skal ha muligheten til nettopp å utveksle erfaringer og problemstillinger, og at dette skal skje på «hovedsidene» til RIN, altså på Facebook og med innspill til nettsiden rin-norge.no  Dersom ulike grupper skal ha «lukkede medlemssider» vil mye gå tapt. Ikke reklame Det er kun på ett punkt ledelsen i RIN har vært tydelig, og det er at firmaer ikke skal benytte RIN sin Facebook-side til å reklamere for egne produkter eller eget firma. I slike tilfeller er det mulig å bestille annonseplass som man betaler for. Bruktmarked og jobbmarked er imidlertid gratis benytte, enten det er på Facebook eller RIN sin nettside.  Se nederst i artikkelen. Ikke høy terskel -Enkelte operatører har nok oppfattet at det er litt høy terskel for å legge ut ting på facebook-gruppa og at RIN virker ganske «strikte» på hva som kan publiseres. -RINs FB-side er ment som et lavterskel forum for diskusjon av alle saker som RINs operatører er opptatt av, og at diskusjoner også på operatørnivå er helt supert og akkurat det RIN ønsker. Ved slike diskusjoner oppnås samtidig et innblikk i hva RINs operatører sliter med. Dette kan vi ta videre i styret eller følge opp på annet vis. Så får vi håpe at også de andre RIN-gruppene følger opp med tilsvarende innlegg/dialoger, sier faglig sekretær Martina B. Svedahl. -Alle relevante lavterskel diskusjoner er høyst velkomne på RINs FB-side, slår hun og styreleder Reidar Kveine fast. Jobbmarked og bruktmarked Har du en ledig stilling, send da din annonse til E-post til vår nettredaktør Odd Borgestrand: o.borgestrand@gmail.com som vil være behjelpelig med annonsering her på RINs nettsider. Det samme gjelder for bruktmarked. Husk å legge ved tekst og bilder med bildetekster når det gjelder bruktmarkedet.