https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/05/Ronning-villypoulsen-as-Kopi.jpg

Danskene inntar det norske strømpemarkedet

avatarevuser
Oppdatert: 26 mai 2016
Norske avløpsledninger interesserer helt klart danskene. Nå ønsker nok et dansk entreprenørselskap å etablere seg innenfor det norske markedet for strømperenovering.  Dermed er det to danske aktører i det norske markedet. Villy Poulsen A/S ble etablert i 1980 og har vært aktive innenfor NoDig-markedet med ulike former for fornyelse. I tillegg til strømperenovering har firmaet også kompetanse innen styrt boring, pilotrørsboring og utblokking. Selskapet er nå blitt installatør av den tyske glassfiberavløpsstrømpen Alphaliner. -Det er denne strømpen vi vil introdusere i det norske markedet, forteller daglig leder Arnt Rønning, som er ansatt for å representere det danske selskapet i Norge. Arnt Rønning, har lang fartstid fra vann- og avløpsbransjen, blant annet som styreleder både i TT-teknikk as, Sandum as og Styrt boring as. Rønning skal som daglig leder i Villy Poulsen AS, med kontor i Oslo, ta seg av markedsaktiviteter og tilbudsarbeidet. Selskapet har arbeidet hardt for å få innpass i det norske strømpemarkedet. Det første tilbudet Villy Poulsen AS leverte ble avvist, som følge av manglende referanser. Referanser settes ofte som kvalifikasjonskrav ved offentlige anskaffelser. Uten disse er det vanskelig å bli kvalifisert for å delta i konkurransene. Må ha referanser Det ble dermed avgjørende for Villy Poulsen A/S å skaffe til veie gode referanser, og Bærum kommune har invitert selskapet til å foreta en installasjon i et prøveprosjekt i kommunen. Rønning setter svært stor pris på at Bærum kommune viser denne åpenheten. -Det er ikke første gang Bærum kommune gjennomfører prøveprosjekt for å teste ut nye metoder eller selskaper, noe som tydelig er helt avgjørende for å få innpass i det norske markedet. Prøveprosjektet til Villy Poulsen A/S gjelder installasjon av en 485 meter DN230 og DN450 avløpsledning i Konglefaret / Nadderudveien nordøst i Bærum kommune. Firmaet har lang erfaring med installasjon av avløpsstrømper, men all den tid selve strømpen er ny også for danskene, har de under hele installasjonen med seg ekspertise fra produsenten i Tyskland. Dette for å sørge for integrering mellom utstyrsleverandør og utførende, samt å sikre kvaliteten og sørge for at oppstarten blir god. Mannskapet har også vært hos produsenten på opplæring. De to første strekkene er allerede installert, og resultatet ser bra ut. Rønning mener at Villy Poulsen A/S skal være konkurransedyktige i Norge med dansk mannskap. Han presiserer videre at det satses på høy kvalitet og god dokumentasjon av utført arbeid. Bærum åpner for nye aktører Prosjektleder Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune sier til RIN-nytt at Bærum kommune ønsker å utvide markedet for strømperenovering. Da er det viktig å slippe til nye aktører. -Nå gir vi Villy Poulsen AS muligheten til å bevise at selskapet har både produkter og mannskaper som kan leve opp til de krav vi setter, sier Rydh. -Bærum vil som vanlig foreta rørinspeksjon og tekniske tester av installasjonene. Når resultatene og sluttdokumentasjonen foreligger vet vi om produkt og entreprenør har de kvaliteter som kreves, sier han.