https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/10/2016.10.26.Cappelen_msprenger_SMALL-1-Kopi-1.jpg

Bruk forhandlingsfasen før signering av kontrakt

avatarevuser
Oppdatert: 28 oktober 2016
Det er ingen grunn til at byggherrer skal velge bort NoDig-metoder på grunn av risikoen for uforutsette hendelser. Det mener advokat Hans Cappelen, som anbefaler bruk av opsjoner i kontraktene. -Det vil gi større oversikt på forhånd over det som kan bli tilleggskostnadene. Jeg skjønner ikke hvorfor opsjoner ikke er mer brukt, sier han. Byggherre ansvarlig for grunnforholdene Det kanskje aller viktigste under detaljprosjektering av NoDig prosjekterer er vurdering og beskrivelse av grunnforholdene. Konsekvenser av et eventuelt avbrutt prosjekt kan bli store. -Når man oppdager at grunnforholdene er vanskeligere enn de skal være, så er det byggherre som er ansvarlig for ekstra kostnadene, sier  Cappelen i advokatfirmaet Cappelen og Krefting. Økonomisk forutsigbarhet Han mener at det er mulig å sikre seg mot en del av de såkalte uforutsette hendelser gjennom å benytte opsjoner i kontraktene. -Det er mulig å legge inn poster som beskriver aktuelle alternativer som kan oppstå. Disse alternativene er med i priskonkurransen og blir også en del av tildelingskriteriene, sier Cappelen, som mener at opsjoner kan bidra til en lavere regning for byggherre. -Prisene ligger 20 prosent høyere når det ikke er noe konkurranse med i bildet, og når man er midt i et prosjekt er det vanskelig å prute på prisen. En god kontrakt er viktig SSTT arrangerte i samarbeid med Norsk Vann en egen seksjon med tema anskaffelser ledningsnett med vekt på NoDig under Norsk Vanns høst-treff i Oslo.. Her gjennomgikk Hans Cappelen mulige kontraktsformer og kontraktsvilkår. Det anbefales å bruke Norsk Standard-kontrakter i alle NoDig-prosjekter. -Det er veldig, veldig viktig å få seg en god kontrakt. Det er mitt ord. Det kan bli sitert, sa Cappelen, som understreker at verden er komplisert. -Det er umulig å forutsi alt. Det kan alltid dukke opp forhold som man ikke har forutsett. Det gjelder alle bygg- og anleggsprosjekt. Kritisk til NS8405 NS8405 og NS8406 benyttes når byggherren prosjekterer, mens NS8407 benyttes når entreprenøren også har prosjekteringsansvaret. Når byggherren har prosjektert og beskrevet arbeidet, er NS8405 og NS8406 de vanligste kontraktstypene. NS 8405 er den mest vanlige i de største byggeprosjektene, mens NS8406 er en forenklet standard for mindre prosjekter. -Begge kontrakter kan benyttes i NoDig-prosjekter, men NS8405 stiller generelt strengere krav til blant annet varslingsrutiner og dokumentasjon. Jeg er derfor mer skeptisk til NS8405 som fordrer en større prosjektadministrasjon for å håndtere alle varslene. Her det stort behov for styring og selvdisiplin. Forhandlingsfasen Cappelen oppfordrer byggherrer til å aktivt bruke forhandlingsfasen før signering av kontrakt. -Hvis man ikke har forhandlinger, og skal ha en anbudskonkurranse, så stiller det veldig store krav til konkurransegrunnlaget. Det er viktig å avklare forbehold, avvik og alternativ, mener han.