https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/05/Magnus-Braaten-2-1.jpg

Bli kjent med Magnus Braaten

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
33-åringen Magnus Braaten har allerede 18 års erfaring med slamsuger og spylebiler. Til daglig jobber han i firmaet Rør og Kanalrens AS, som holder til i Våler kommune i Østfold. Magnus er medlem i spylegruppa i RIN fordi han har en genuin interesse for rørinspeksjon, rens og spyling.  - Jeg syns slamsuger/spylebil-yrket er spennende. Her er det varierte dager og vi må hele tiden løse utfordringene som kunder og kommuner sliter med.  Jeg begynte med dette på heltid i 2010, men har vært med ved siden av skole og jobb fra jeg var 15 år. Med en engasjert far var det ikke vanskelig å få en jobb i familieselskapet, og dermed har jeg også fått grundig praktisk opplæring, sier Magnus. Det var imidlertid ingen selvfølge at han skulle havne i dette yrket. Han er egentlig utdannet bokbinder etter at han gikk mekanisk grunnkurs på Malakoff videregående skole i Moss og deretter utdanning og læretid ved Stens Trykkeri i Moss. Magnus er ekte Mossegutt, men er nå bosatt i Marker i Indre Østfold. Her fant han kjærligheten og er nå samboer og har ett barn. Viktig med god informasjon fra RIN Hva mener du RIN er gode på, og hva kan foreningen bli enda bedre på? RIN er gode på å få informasjon ut til medlemmene. Her får vi aktuelle nyheter både på nettsider, gjennom nyhetsbrev og sosiale medier. Videre syns jeg foreningen er flinke som kursholdere for å sikre at bransjemedlemmene holder en god standard. Jeg har opplevd at tre ulike firmaer komme med ulike rapporter og egne beskrivelser av skader eller feil i rapportene. Her syns jeg RIN har gjort en god jobb med å få standardiserte rapporter. Fysiske kurs Når det gjelder kursvirksomhet mener Magnus det er viktig å fortsette med flest mulig fysiske kurs. -Jeg tror deltakerne får større utbytte av å være fysisk tilstede, utveksle erfaringer og dermed få mest mulig ut av kursene. Under pandemien var det flott å opprettholde kursvirksomheten gjennom digitale plattformer. Fritid På fritiden handler det om fisking og roadracing på hobbybasis for Magnus. Dette kommer selvsagt i tillegg til det å være sammen med familien, som er førsteprioritet når jobben med rørinspeksjon og spyling er utført.