https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/02/ASker-overvann-RIN-1.jpg

Asker tar overvann på alvor

avatarevuser
Oppdatert: 09 februar 2018
Etter flere erfaringer med flomvann og vann i kjellere, har Asker kommune tatt overvannsproblematikken på alvor – på en bærekraftig måte. Kommunen jobber nå med flere overvannsprosjekter som skal bidra til færre våte kjellere i fremtiden.  Det fortalte Fagansvarlig for flom-og overvannshåndtering Asker kommune Marius Gulbrandsen under fagtreffet til Norsk Vann denne uka. Et fabelaktig verktøy – Utgangspunktet er et fabelaktig verktøy for å finne ut hvor vannet renner og gjør av seg. Et fly har tatt masse bilder av hele kommunen som basis for å lage en terrengmodell med høydekurver. Med terrengmodellen kan vi gjøre simuleringer og dataanalyser for å finne vannveiene, altså hvor vannet renner ved mye nedbør, fortalte Marius Gulbrandsen. Han anbefaler alle kommuner å skaffe seg en slik terrengmodell, og dermed forutsi hvor man bør sette inn tiltak for å hindre flomskader. [caption id="attachment_5418" align="alignright" width="400"]
Bildet: Marius Gulbrandsen er Asker kommunes egen fagansvarlige for flom-og overvannshåndtering. Foto: Ole Petter Tharaldsen.[/caption] Etterlikne naturens metoder Når det gjelder overvann står det blant annet i Asker kommunes kommunedelplan Vann: ”Bærekraft dreier seg i stor grad om å etterlikne naturens metoder for overvannshåndtering hvor vannet har mulighet til å infiltrere i grunnen…og har vannveier som er robuste nok til å takle en storflom uten at store skader oppstå. I eksisterende områder må en hver mulighet til å bedre situasjonen i retning av naturens metoder, utnyttes. I nye områder er riktig planlegging avgjørende. En nøkkel her er tverrfaglig planlegging hvor overvannshåndtering med vannveier og blågrønne strukturer planlegges først og legges som premiss for plassering av bygg og infrastruktur.” Nye byggefelt – For Asker kommune er overvannsanalyser en viktig forutsetning ved planlegging og bygging av nye byggefelt. Dette er bærekraftig og sparer oss for overraskelser senere. I områder der det er påvist flomproblemer, har vi igangsatt bærekraftige prosjekter der vannet, via ferist, ledes bort fra oppsamling og ledes i grunnen til mer egnede steder – uten å gjøre dyptgripende innhugg i naturen, avslutter Gulbrandsen.