https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/03/DSC_1663-–-Kopi-1.jpg

600 fikk faglig påfyll på VA-messe

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
600 deltakere på dagens VA-messe på Telenor arena fikk daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland, til å smile fra øre til øre gjennom hele dagen.  -Dette viser at messenes tid ikke er forbi og at fagfolk i norsk vannbransje er tørste etter faglig påfyll, sier han. Årets messetur startet med drøyt 200 besøkende i Kristiansand og snaue 200 i Bergen. Torsdag er det Trondheim sin tur, og også der er forhåndspåmeldingen så god at Bjarne Haugland allerede konkluderer med at årets messetur er en ubetinget suksess. At Norsk Vann er med i programmet bidrar til å understreke seriøsiteten og kvaliteten på årets messe, mener han. Totalt 22 leverandører innen VA er med på årets reise, og det er de som også står for finansieringen av reisen til de fire byene. En rekke leverandører utenfor selve VA-faget har også spurt om å være med, men denne messeturen er i år eksklusivt for egne medlemmer, understreker messedirektør Haugland. Når de trekker minimum 1.300 dedikerte besøkende som alle er genuint opptatt av egen bransje, mener Haugland at prosjektet balanserer godt med tanke på kost/nytte. Viktig med samhandling Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, mener VA messene er viktig også fordi det er viktig å tenke hele bransjen på samme plattform. Vi er alle gjensidig avhengig av hverandre. Skal vi lykkes med oppdraget må vi lykkes sammen.  Samhandling og organisering er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål, sier han. -Her treffer vi en del medlemmer som vi normalt ikke treffer. Vårt budskap på årets messer er todelt. Vi må alle være med å ta et felles ansvar for bransjens behov og utfordringer i en kritisk viktig infrastruktur. Eksportrettet industri Det andre budskapet er å få med oss en mer koordinert og aktiv stat som gir oss muligheter for å bygge et fundament for eksportrettet industri. Sammen med VA-produsentene ønsker jeg å motivere til innovasjon. Mange av leverandørene er utenlandsk eid, men vi må sørge for innovasjon også på norsk jord. Vi har noe som Europa trenger, og den norske VA-bransjen trenger med andre ord et spark i baken. Vi kan ikke bare ta inn hyllevare fra Europa. Vi må også levere noe fra oss. Krüger Kalnes er et eksempel. Dette er i dag et globalt selskap, med norske røtter. Samhandling er nøkkelordet. Vi driver fortsatt litt for mye hver for oss, slår Breen fast. Felles VA-kalender Et helt konkret eksempel er at vi nå legger til rette for en nasjonal VA-kalender slik at vi kan samordne alt av kurs og konferanser og dermed unngå unødvendige «kollisjoner». Dette er et innspill fra Bjarne Haugland i VVP, og den jobben skal vi gå i gang med, forteller Breen. Det betyr at neste messerunde kan samordnes med de regionale driftsassistansene. Dermed kan leverandører og produsenter bidra med faglig oppdatering der også driftspersonell kan «kjenne og ta på» produkter i tillegg til å forholde seg til roll-ups og  power-point presentasjoner.  Kompetanse praten og dialogen blir bedre når man også har tilgang på produktene, mener de to. Mye tyder dermed på at Norsk Vann i neste omgang blir invitert med som medarrangør av VA Messene.