https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/vannskade-4-1.jpg

25 års kamp mot vannskader

avatarevuser
Oppdatert: 24 august 2015
Denne uka samles 150 fagfolk i Finland for å diskutere hvordan skadeomfang kan reduseres.Forskningsleder Lars Erik Fiskum ved Sintef Byggforsk sier at totalbeløpet på 20 milliarder kroner har vært stabilt de siste seks årene. Det er 25 år siden vannskadeseminarene startet opp med samling hvert andre år. Hensikten med seminaret er at nordiske fageksperter skal utveksle kunnskap og erfaringer knyttet opp mot vannskader og metoder som kan redusere skadeomfang også i nye bygg. Her deltar forskere, entreprenører, materialleverandører, konsulenter, forsikringsselskap og boligselskaper. Nærmere 150 deltakere er påmeldt til samlingen i Finland.  Spørsmålet er om også denne konferansen ender opp med mange fine ord, men uten målbare resultater. Årets temaer Temaene som blir belyst i år er våtromsproblematikken, byggeprosesser, forskning, helse og utvikling. Cato Karlsen og Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom (FFV), Norge skal fortelle om de vanligste feilene som skjer når man bygger våtrom. De trekker fram 20 års erfaring i sitt foredrag. Den nye nettsiden «kompetansesjekk», der det er mulig å sjekke om en håndverker virkelig er mester, godkjent våtromsbedrift eller har sentral godkjenning for ansvarsrett i byggesaker, vil trolig vekke stor interesse blant de andre nordiske fagmedarbeiderne. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Fagrådet for Våtrom (FFV) og Mesterbrev har gått sammen om dette nettstedet for å trygge folks valg av håndverkere. Lars-Erik Fiskum fra SINTEF Byggforsk og Roger Andersson fra Länsförsäkringar i Sverige vil ta en gjennomgang på viktige faktorer som påvirker livslengden for våtrom. Et helt spesielt foredrag det er knyttet stor spenning til er funnene som ble gjort da en rekke bolighus av nyere dato ble revet i forbindelse med flyttingen av Kiruna by. Cecilie Flyen fra Sintef Byggforsk vil ta for seg klimatilpasninger av installasjoner, med fokus på økt risiko for frostskader, tilbakeslag av avløpsvann og nye krav til drenering. Vi vil komme med rapporter på RINs nettsider.