2010 2.november Referat Stikkledningsgruppa

Her er referat fra møte i stikklednigsgruppa 2.november 2010 Referat stikkledningsgrupppa-RIN-02 nov.2010