https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/03/16177439343_7508ce6bfe_b-1.jpg

140 deltok i møtepunkt for innovasjon

avatarevuser
Oppdatert: 13 mars 2015
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dette var den mest vellykkede konferansen til nå. Vi været realismen i nye blandinger. Det sier Bård Haug i Vannklyngen, og han referer fra årets konferanse. Vann har det siste året kommet betydelig høyere på offentlige norske dagsorden. Kjetil Kjendseth sin interpellasjon i Stortinget har gjort rikspolitikerne mer oppmerksom på at dette er en viktig bransje med stort potensial. Kanskje kan vannteknologi bli en norsk eksportsuksess? I en paneldebatt ble det pekt på at dette er fullt mulig. Satser man på teknologiområder der vi allerede har et fortrinn, er dette helt klart en mulighet sa Bjørn Haugland fra DNV-GL. Selv blander de avsalting, energiproduksjon og skipsfart. Da får de bølgedrevne avsaltingsanlegg som kan levere rent drikkevann til en konkurransedyktig pris. Fra før kjenner vi Oslo vann- og avløp prosjektet der de blander styrt boring med bore- og tilkoblingsteknologi fra offshore og får gravefri tilkobling.  Bergen Vann vil bruke dypvanns ROV eller lignende teknologi for inspisere og rengjøre tunnelbasseng. Innovasjon  handler om tjene penger på nye løsninger. Skal vi finne nye eksportsuksesser som kan erstatte fallende leveranser offshore, må vi både ha gode løsninger og kunne presentere dem i markedet med overbevisning. Skal vi klare det må vår nye blanding hente sine innovasjoner der vi allerede har internasjonal tillit. Det vil i korthet si innen fiskeoppdrett, maritim sektor, offshoreteknologi og materialteknologi. En slik logikk er også grunnlaget for all klyngetenkning. Fortsett med det du allerede har peiling på. Anvendelsen av kunnskapen kan endre seg, men all erfaring viser at de som lykkes ikke starter helt på nytt, men anvender den tause kompetansen som ligger i en lang historisk utviklingen av kompetanse. Drømmeløft og store tanker Vannbransjens bidrag til Innovasjon Norges tanker om et drømmeløft er helt realistisk. Vi kan skape nye produkter og levere til nye markeder. Vannbransjen er allerede på god vei til å lage nye gjennomtenkte blandinger. Blandinger der kundene der ute kjenner igjen smaken og har tro på at dette er noe de kommer til å like. Vannbransjens store utfordringen ligger kanskje i egne evner til å tenke internasjonalt. Når vi blander sammen våre nye teknologiløsninger, må vi vite at dette ikke bare er for våre lokale kunder. Våre nye blandinger må være for et globalisert marked som vokser med rekordfart. Vi trenger flere som Harald Kleiven fra CAMBI. Han uttrykte det slik: Think big and meet the challenge. Forskning og innovasjon De fleste dytter inn innovasjonsordet støtt og stadig om dagen. I all teknologipraten tror vi noen lett glemmer at det er forskjell på en forskning og utvikling og innovasjon. Den indiske bloggeren Manish Rathi uttrykker det helt fortreffelig slik: “R&D is about taking cash and converting it into Inventions; Innovation is about taking these Inventions and converting it into cash”. Klarer vi dette i vannbransjen? Det er klart vi gjør det! Vannbransjen har verdens beste forutsetninger for å lage fremtidens blandinger som kan gi løft til drømmeløftet.