VA studier i Stavanger

02.03.13: Universitet i Stavanger har flere studier innen VA.

Læringsutbytte: Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha inngående kunnskap om dimensjonering og utforming Vann- og Avløpsanlegg.

Innhold
Innføring i Hydraulikk for Vann. Vannforsyning: Vannkvalitet, vannforsyningkilder, kapasitet av vannkilder, inntak, overføring og ledningssystem. Avløp: Ytforming og planlegging av ledningssystem, spesielle konstruksjoner, utslipp, separate avløpsanlegg og behandling av avløpsvann, miljøkonsekvenser.

Forkunnskapskrav
Ingen

Anbefalte forkunnskaper 
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

http://www.uis.no/studier/