Tid for å melde seg på RIN-dagene

Selve årsmøtet arrangeres for RIN-medlemmer onsdag 15.august kl.18.00, og sakspapirer til dette møtet vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av juli. Målgruppa for RINs samling er som vanlig kommuner og interkommunale selskap  Rådgivende ingeniører Rørleverandører / Grossister Entreprenører / Rørleggere Fagdagen på torsdag starter med fellessamling i plenumssalen på kurs og konferansesenteret. Her blir det hilsen fra RIN-leder Finn Jenssen, hilsen fra STVF, den svenske søsterorganisasjonens representant, Kjell Frødin og Harald Bergsagel fra Stavanger kommune vil fortelle litt om hvorfor kommunen fra 1.juli i år formelt har overtatt ansvaret for alle stikkledninger ut av offentlig gate. Fra kl.10.00-16.00, avbrutt av en times lunch blir det paralelle sesjoner i de ulike faggruppene. Spyling / Rørinspeksjon, Lekkasjekontroll / Trasésøk  og Tetthetsprøving/Desinfeksjon. Fagdagen avsluttes med utstillingsvandring fra kl.16.00 blant utstillere som melder seg på årets fagdager. Fredagens program Etter en trivelig festmiddag på torsdagskvelden blir det avslutning av fagdagene på fredag formiddag. Det blir hilsen og oppdatering fra Norsk Vann, oppsummering av temasamlingene, orientering om planlagte kurs og innspill til fagdager og årsmøte 2013. Det er også satt av noen minutter til gjennomgang av RINs nettsider, muligheter for profilering av sine firmaer og faglig oppdatering. Vi ønsker velkommen til Stavern, og husk å melde deg på, enten som deltaker eller utstiller.