Slettås Vann- og Avløpsteknikk as

Furumoen 1
7310 Gjølme
Tlf. 400 900 50
_crb_email: post@slettaas.com

Slettås Vann- og Avløpsteknikk AS er en totalleverandør av spyle- og sugebiltjenester. Så vidt vi vet, er vi bransjens eneste firma i vårt område som har egne folk med rørleggerutdanning. Det betyr at vi har både utstyret og kompetansen til å bistå med det meste innenfor vårt fagfelt.

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Spyling

Åpning av tett kloakk

Supersuging

Suging av våte og tørre masser

Tankbil og tømmetjenester