Roger Rørinspeksjon AS

Åsmyrveien 14
9409 Harstad

Tlf.: 913 34 744

hei@hanroger.no

Våre tjenester:

Rørinspeksjon

Tett kloakk/avløp

Spyling

Lekkasjekontroll

Trasésøk

Tetthetsprøving

Desinfeksjon

Pluggkjøring