RIN utsteder nye operatørbevis

-Vi beklager selvsagt at vi ikke har hatt kapasitet til å avholde oppgraderingskurs for spyling og rørinspeksjon. Sekretariat og de enkelte faggruppene i RIN har de siste par årene hatt sterkt fokus på et faglig sterkt innhold i hovedkursene, og dermed er oppgraderingskursene for operatørbevis blitt skadelidende, sier Martina Bergh Svedahl i RIN-sekretariatet. De som nå har operatørbevis som har utløpt, eller som utløper i 2013, vil få disse fornyet. Operatører som gjennom sin arbeidsgiver kan dokumentere at de driver aktivt med henholdsvis spyling eller rørinspeksjon vil få utstedt nytt operatørbevis med inntil fem års varighet. Vi trenger imidlertid et nytt foto for utsteding av beviset, sier Martina Bergh Svedahl. Hun ber alle som ønsker å fornye sitt operatørbevis om å sende inn bekreftelse fra arbeidsgiver og et foto til Rørinspeksjon Norge, Postboks 508 Brakerøya, 3002 Drammen. E-post: post@rin-norge.no