Ren idyll og lederen tar et år til

Også styremedlemmene som var på valg, Peer-Christian Nordby og Kåre Aabye, ble gjenvalgt ved akklamasjon under et særdeles rolig årsmøte i Stavern i kveld. [caption id="attachment_2124" align="alignright" width="310"]
Finn Jenssen fortsetter et år til i ledervervet i Rørinspeksjon Norge, og medlemmene klappet ham inn.
Finn Jenssen fortsetter et år til i ledervervet i Rørinspeksjon Norge, og medlemmene klappet ham inn.[/caption] 32 av de 98 medlemsbedrifter og kommuner var representert under årsmøtet. Totalt står 110 på deltakerlista under årets fagdager på Justissektorens kurs- og konferansesenter. Fagdagene starter torsdag morgen og varer fram til fredag lunch. Flere utstyrsleverandører er også i ferd med å rigge opp sine stands på det idylliske kurs- og konferansesenteret i Stavern. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Foreningen har en sunn økonomi, og regnskapsmessig var fjoråret et av de beste årene i foreningens 19-årige historie. Samlede inntekter lød på 2,3 millioner kroner, mens utgiftene var på drøye 1,7 millioner kroner.  Dermed kunne styret presentere et overskudd på 554.000 kroner. Om lag halvparten av dette beløpet er imidlertid øremerket til prosjektmidler for inneværende år, og dermed ikke et reelt overskudd. Neste år skal foreningen markere 20 års jubileum, og det var stor enighet om at styret skulle sette av en god pott til jubileumsfeiring.  Rørinspektørene i Norge tar seg gjerne en fest, spesielt etter at de i dag måtte ta til takke med vann og juice under middagen på grunn av en misforståelse.   Operatører som arbeider med vann til daglig fikset den misforståelsen på en beundringsverdig måte.. Når det ikke er mer å rapportere fra årets styremøte kan vi legge til at Stavern viser seg fra en fantastisk side rent værmessig i kveld. Puben er åpen ut over kvelden, stemningen blant deltakerne er god, og da blir det sikkert flotte fagdager også torsdag og fredag.