Planlegger operatørkurs

Under fagtreffet i Stavern tidlig i høst ble det bestemt at også denne faggruppa skulle utarbeide et operatørkurs, og i dag ble de første føringene til kurs lagt under et møte på Ås.

Sekretær for faggruppa, Martina Berg Svedal, opplyser at operatørkurset vil bli et todelt kurs, og arbeidsgruppa håper å ha kursinnholdet klart før påske. Det er også en målsetting å gjennomføre kus i 2013, sier hun.

Hovedtemaer i de to kursmodulene blir trykk- og tetthetsprøving og desinfisering.  Pluggkjøring og vannprøvetaking vil også inngå som elementer i operatørkurset.Når faggruppa for tetthetsprøving og desinfisering får sitt kurs i gang vil samtlige faggrupper kunne tilby operatørkurs i RIN-regi.