Forkjemper for tredjepartskontroll

Trevland mener tredjepartskontroll vil styrke kvaliteten på VA-nettet generelt og samtidig sette fokus på den store feilprosenten på nyanlegg i VA-bransjen. Spesielt innen VA-sektoren mener jeg dette er viktig. Det er mange aktører som ikke tar rørarbeid hundre prosent på alvor. Rørene blir dekket til, og dermed er det heller ikke så farlig om ikke alt er hundre prosent i orden. En slik tankegang har ført til at mer enn 60 prosent av alle trykkprøvede nyanlegg ikke besto testen og måtte følges opp med etterarbeider det siste året.   Sjekker seg selv Det er en rekke entreprenører som nå har gått til innkjøp av test-utstyr og som tester og kvalitetssikrer sitt eget produkt.  I mange tilfeller holder dette vann, men rent prinsipielt bør det være en ekstern og uavhengig aktør som foretar rørinspeksjon og trykktesting som en del av overtagelsesforretningen, mener Trevland. -Jeg mener det er viktig sett i et samfunnsøkonomisk lys. Produkter som legges i bakken skal vare i 100 år, og da må vi vite at alt er i orden den dagen anlegget settes i drift, sier han. Trevland får full støtte for sitt syn i RINs faggruppe for trykkprøving og desinfisering, og nå forventer Trevland at styret i RIN gir et klart signal til Norsk Vann, som igjen kan øve press på de enkelte kommunene og sentrale myndigheter i denne saken.   Kostbare feil -Vi merker at mindre entreprenørfirmaer er mest opptatt av å få gjennomført jobber raskest mulig og helst unngå en kontroll. En feil koster raskt 50.000 kroner, og derfor er det viktig å gjøre jobben skikkelig med en gang. Vi har tross alt en rekke entreprenører som hilser etterkontrollen velkommen, der trykkprøving er en viktig del av kontrollen. Gutta i grøfta er blitt mye bedre de siste årene, men resten av verdikjeden må sørge for at disse blir inkludert i den totale arbeidsoppgaven.  Derfor er tredjepartskontroll så viktig. Han er bekymret over at flere kommuner aksepterer at entreprenører gjennomfører egentest. Dersom dette fortsetter vil neppe feilprosenten gå ned, mener Trevland. Med en tredjepartskontoll er han sikker på at situasjonen vil bedre seg raskt.