Fagdager med fokus på sikkerhet

Har DU kontroll på det kommunale avløpet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp under årets fagtreffuke på Radisson Blu Hotel Gardermoen 22-24. oktober. Det er fortsatt ledige plasser, og frist for påmelding går ut  16.oktober Når er sikkerheten god nok? Et sentralt spørsmål i drift av vannforsyningsanlegg er hva som er tilstrekkelig sikkerhet. Dette har stor betydning for avveiing av risiko mot kostnader. Har bransjen er felles oppfatning av dette? Og har tilsynsmyndighetene samme oppfatning som bransjen? Hvordan vurderes ansvar når uhellet er ute? Ulike tema knyttet til informasjonssikkerhet, sikkerhetsloven, ROS-analyse versus kostnader, sikkerhetskultur i organisasjonen, 3. parts installasjoner, kartlegging og oppfølging av kritiske abonnenter, sikkerhet i driftskontrollsystemer og ansvarsplassering når det går galt, belyses. Hvordan bør vannbransjen satse fremover? I Norsk Vann rapporten «Investeringsbehov i vann- og avløpssektoren» er det beregnet et investeringsbehov frem til 2030 på hele 490 mrd. kr i sum for offentlige vann- og avløpsanlegg og huseiernes egne anlegg. Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann ønsker å sette søkelys på hvordan vi som samfunn kan møte de formidable utfordringene med befolkningsvekst, klimaendringer og vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsområdet. Er det behov for omfattende endringsgrep – eller «business as usual»? Helt ferske anbefalinger om fornyelsestakt for ledningsnettet blir lagt frem på fagtreffet. Har DU kontroll? Kommunalt avløp har lenge vært i skyggen av andre viktige samfunnsområder, noe som i mange tilfeller kan være bekvemt, - så slipper en å forholde seg så mye til verden utenfor. Dette er nå i ferd med å endres, og så vel kvaliteten som kostnadene for tjenestene settes på agendaen. I tillegg har statlige tilsynsmyndigheter satt temaet avløp opp på sine prioriteringslister. Eksempel på dette er Arbeidstilsynet, Fylkesmannen og Mattilsynet. Avløpskomiteen setter temaet på agendaen og spør om DU har kontroll. Program og påmelding Programmet er klart til nedlasting (PDF 3,9 Mb) og påmelding har startet, så velg arrangement under og meld deg på!

Merk deg at påmeldingsfristen går ut 16. oktober