Avløpsnett tåler ikke ekstremvær

Langs kysten har ekstremværet «Hilde» herjet den siste uken. Vindkast opp mot 50 meter i sekundet og kraftig nedbør har lammet store deler av landet. Store utfordringer Vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer med å tilpasse seg et endret klima. Hyppigere og kraftigere styrtregn setter kapasiteten i avløpsnettet på prøve, og fører også til økt forurensing av vannkildene, skriver Rambøll på sine egne nettsider. Dette var et av flere tema på Rambølls fagtreff for vann og avløp, som fant sted på Sundvollen Hotell 20. og 21. november. - Været har blitt annerledes, og klimaprognosene spår om større endringer med mer nedbør og flom. Mer asfalt og betong gir raskere nedbøravrenning, og færre steder å føre bort vannet. De fleste vann og avløpsnett har ikke kapasitet til å ta i mot de nye store vannmassene som kommer. Ekstremværet «Frida» i fjor viste at Buskerud er et utsatt område, sier Mølmen. Avdekker flaskehalser og konsekvenser Rambøll bistår Drammen og Lier kommune i arbeidet med å lage en modell av avløpsnettet. - Ved å lage modeller kan nedbørsituasjoner simuleres for å avdekke flaskehalser og konsekvenser, samt å bestemme utbedrende tiltak, sier Mølmen. Lokal håndtering Den tradisjonelle metoden for overvannshåndtering de siste årene, har vært å transportere vannet bort i rør. Flere av disse rørene har i dag ikke kapasitet for de fremtidige nedbørsituasjonene, og konsekvensene når vannet må finne andre veier kan være store. - I tillegg til kapasitetsutvidelser på ledningsnettet, er det behov for å ta i bruk andre overvannsmetoder hvor vannet håndteres lokalt i bekker og grøntområder. Vannet infiltreres, forsinkes og fordrøyes lokalt, og det skal sikres åpne flomveier, sier Mølmen. Han forteller at lokal utnyttelse av overvannet som en ressurs, anses som en mer bærekraftig håndtering. - Det ivaretar blant annet estetikk, rekreasjon, biomangfold og miljø. Hardt rammet Ekstremværet «Hilde» er det åttende ekstremværet som har fått navn siden 2010. I fjor ble kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum rammet da ekstremværet "Frida" herjet. I tettstedene Mjøndalen og Krokstadelva i Nedre Eiker sto halve sentrum under vann en periode. - Kulvertene for overvann er ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi nå får. De har vært store nok de siste 50 til 100 årene, men klarer ikke å ta i mot de nedbørsmengdene som nå kommer, sier Øyvind Brechan Johnsen i Nedre Eiker kommune. Les mer her: http://www.ramboll.no/news/rno/2013-11-19-ekstemvar-va