Alarmsignaler også fra Mattilsynet

Alne hadde flere bekymringsmeldinger til bransjen. Han innledet med å stille det betimelige spørsmålet om hvor lenge norsk vannbransje kan akseptere at 40 prosent av drikkevannet forsvinner. Ledningsfornyelsen i Norge holder ikke tritt med forfallet. Med store lekkasjeutfordringer øker også faren for innsug av forurenset materiale. Det innebærer en klar helserisiko, sa seksjonssjef i Mattilsynet for Haugalandet, Jarl Inge Alne i sitt foredrag. Han henviste til at det ved etablering og drift av gassledninger er krav til null prosent lekkasje. Hvor stor skal forskjellen være mellom gass og vann, undret han. Konsekvenser av klimaendringer Han trakk også fram konsekvenser av klimaendringene. Kommunene er fortsatt ikke i stand til å håndtere store overflateavskyllinger. Flere råvannskilder er allerede ødelagt på Haugalandet, og dermed må vi renseprosessene endres. Økt nedbør og høyere temperatur medfører raskere kjemiske prosesser. Det blir større utfordringer med mikroorganismer, slo han fast -Det blir et større trykk på parasitter. Vi kan risikere at de omfattende renseprosessene selekterer bakterier. Vi vet at sterkt press fra desinfeksjonsmidler vil selektere for antibiotika-resisten, fortsatte Alne. Sterkt smittepress Det norske samfunnet har et sterkt smittepress, og mange er vannbårne. Folks reisevaner er en utfordring. Økt innvandring medfører også økt smittepress. Vannet vårt har fått mer organisk materiale, og det medfører mer omfattende renseprosesser, slo Alne fast. Det kan igjen være med å skape nye problemer fram mot 2050, mente han. Alger og terror må også vannbransjen ta enda mer på alvor. Det er nødvendig at driftspersonell oppdaterer seg faglig på dette feltet. På Vestlandet er det nå forekomster av blågrønne alger, som inneholder kreftfremkallende toksiner. Og som ikke dette var nok avsluttet Alne likegodt med å minne om terrorfaren. -I dag skriver vi 11.september. Terrorister er i stand til å ta livet av tusenvis av mennesker.  Vi vet at drikkevann er et høyaktuelt terrormål.  To terrorceller i henholdsvis Sydney og Roma hadde planer om angrep på vannkilder, men ble avslørt i tide. Slike hendelser må vi ta på alvor. Det betyr at vannkilder og vannbehandlingsanlegg må overvåkes og sikres på en helt ny måte, avsluttet Alne.